ReklamaB1 ŚO prinxtire 08.09-08.11 Piotr

nie przegap

Najważniejsze wiadomości

Warto wiedzieć

ponad rok temu  07.07.2022, ~ Michał Żak   Czas czytania 2 minuty

Strona 1 z 1

Komisja Europejska proponuje przepisy dla uproszczenia procedur dotyczących pomocy państwa na rzecz ekologicznego transportu – czytamy w dzisiejszym komunikacie. I składa wniosek dotyczący rozporządzenia, które umożliwi Komisji wyłączenie niektórych rodzajów pomocy państwa na rzecz transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego z obowiązku uprzedniego zgłoszenia.

To odstępstwo od unijnych zasad pomocy państwa ma promować ekologiczny transport. Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Przyjęty dziś przez Komisję wniosek umożliwi nam uproszczenie procedur dotyczących pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie takich rodzajów transportu, jak kolej, żegluga śródlądowa i transport multimodalny, które są mniej zanieczyszczające i bardziej zrównoważone niż transport wyłącznie drogowy. Wniosek ten nie tylko usprawnia zasady mające zastosowanie do pomocy państwa, lecz także jest zgodny z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Proponowane rozporządzenie Rady opiera się na rozległym doświadczeniu zebranym przez Komisję przez lata stosowania art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) w odniesieniu do koordynacji transportu oraz wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorze kolejowym z 2008 r. Ponadto opiera się on na ocenie adekwatności pomocy państwa.

Dla transportu multimodalnego!

Nowe rozporządzenie obejmuje niektóre rodzaje pomocy na rzecz transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego, w szczególności pomoc wspierającą koordynację transportu, które tylko w ograniczonym stopniu mogą zakłócić konkurencję.

Po przyjęciu przedmiotowego rozporządzenia przez Radę Komisja zamierza przyjąć rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych zwalniające państwa członkowskie z obowiązku uprzedniego zgłaszania Komisji środków pomocy należących do tych kategorii. Zapewni to pewność prawa, uprości procedury i ograniczy biurokrację dla państw członkowskich, umożliwiając jednocześnie Komisji ukierunkowanie kontroli pomocy państwa na przypadki potencjalnie najbardziej zakłócające konkurencję. Ponadto umożliwi to sektorowi transportu dostosowanie się do zasad transformacji ekologicznej i cyfrowej zgodnie ze strategicznymi celami Komisji, w szczególności z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Proponowane rozporządzenie będzie teraz przedmiotem debaty w Radzie.

Fot. Webasto

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony