ReklamaB1 ŚO - nexentire 05.04-31.12 Piotr

Ogumienie

Wydarzenia

ponad rok temu  30.11.2022, ~ Michał Żak   Czas czytania 3 minuty

Strona 1 z 1

Komisja Europejska nałożyła na spółki Sunpor, Synbra, Synthomer, Synthos i Trinseo kary pieniężne w łącznej wysokości 157 mln euro. Firmy miały dzielić się między sobą wrażliwymi informacjami handlowymi i ustalać wspólną strategię negocjacyjną podczas określania referencyjnej ceny styrenu.

Styren jest ważnym monomerem używanym do produkcji nie tylko polistyrenu, ale także kauczuku syntetycznego do opon. Jak podano w komunikacie KE: firmy dzieliły się między sobą wrażliwymi informacjami handlowymi i ustalały wspólną strategię negocjacyjną podczas określania referencyjnej ceny styrenu dla sektora („miesięczna cena kontraktowa styrenu”). Cena ta była szeroko stosowana jako cena referencyjna dla sektora styrenu i często stanowiła element formuły cenowej tej substancji w umowach dostawy.

Już pojawiło się oświadczenie Synthos S.A. w związku z decyzją Komisji Europejskiej kończącej postępowanie antykartelowe badające zmowę na europejskim rynku styrenu. Czytamy w nim, że decyzja Komisji Europejskiej dotyczy działalności kartelu nabywców styrenu, zainicjowanej w maju 2012 roku przez firmę Ineos i trwającej do czerwca 2018r. Pojawia się także m.in. wyjaśnienie, że Synthos S.A. zakupił od Ineos działającą zorganizowaną część przedsiębiorstwa („Biznes Styrenowy”) w dniu 30.08.2016. W ramach transakcji nastąpiło automatyczne przeniesienie kluczowego pracownika Ineos, który uczestniczył już wcześniej w naruszeniu – o czym Synthos nie miał świadomości. W umowie nabycia Biznesu, Synthos uzyskał od Ineos prawne gwarancję, iż przejmowane przedsiębiorstwo prowadzi działalność zgodną z prawem, w szczególności z przepisami antymonopolowymi. Decyzja Komisji potwierdza, że Synthos został wprowadzony w działalność kartelu w związku z przejęciem biznesu EPS od Ineos.

Dalej pada informacja, że kilka miesięcy po sprzedaży na rzecz Synthos Biznesu Styrenowego, Ineos zawiadomił Komisję Europejską, iż sposób dokonywania zakupów styrenu nosi znamiona kartelu nabywców, naruszającego europejskie przepisy antykonkurencyjne, wskutek czego uzyskał całkowite zwolnienie z odpowiedzialności i potencjalnej kary; Inoes wskazał, że niedozwolone porozumienia nabywców styrenu mają miejsce od maja 2012 roku, (ponad 4 lata przed transakcją z Synthos ), co zostało potwierdzone w toku postępowania Komisji.

I bodaj najważniejsza: Synthos, po wszczęciu przez Komisję postępowania antykartelowego, podjął szeroką współpracę z Komisją, dostarczył wszelkich informacji i dokumentów, w celu wyjaśnienia sprawy. W ramach zaproponowanego przez Komisję postępowania ugodowego, Synthos – mimo że nie uczestniczył świadomie w kartelu nabywców styrenu i na podstawie gwarancji uzyskanych od Ineos miał prawo sądzić, że przejmowany Biznes Styrenowy prowadzi działalność zgodą z prawem – przyjął odpowiedzialność za niezawinioną przez Synthos działalność pracowników przejętych od Ineos.

Synthos podkreśla też, że kontakty pomiędzy nabywcami styrenu, zmierzające do określenia ceny styrenu w zobiektywizowanej formule SMCP, w żaden sposób nie przynosiły jakichkolwiek korzyści Synthos S.A. Synthos zaznacza, że nie był i nie jest sprzedawcą styrenu na rynku – w przeciwieństwie np. do Ineos-a, który w okresie badanym przez Komisję występował zarówno jako nabywca jak i sprzedawca styrenu.

Fot. Synthos

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony