Paliwa i oleje

2 miesiące temu  25.09.2023, ~ Michał Żak   Czas czytania 3 minuty

Strona 1 z 2

Nowe przepisy to bardzo istotny element strategii „Fit for 55”, bo przewidują więcej publicznych punktów ładowania na ulicach miast i przy autostradach w Europie. PSPA podkreśla, że obecne tempo rozwoju rynku infrastruktury ładowania w Polsce nie pozwoli na wypełnienie celów rozporządzenia AFIR.

AFIR, czyli unijne rozporządzenie ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zostało dzisiaj opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie już 13 kwietnia 2024 r. a Polska ma coraz mniej czasu na wdrożenie zmian, które przyspieszą rozwój sieci stacji ładowania. – Branża zrównoważonego transportu zaczyna odliczać dni w ramach 6-miesięcznego okresu do rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia - zapowiada PSPA.

AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure – AFIR), zastępuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Przepisy AFIR zaczną obowiązywać 6 miesięcy od upływu 20. dnia po opublikowaniu nowego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 13 kwietnia 2024 r. W odróżnieniu do wspomnianej dyrektywy, AFIR będzie obowiązywał bezpośrednio w każdym państwie członkowskim – również w Polsce – bez potrzeby implementacji.

- Konieczność podnoszenia łącznej mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód z napędem elektrycznym (1,3 kW w przypadku BEV i 0,8 kW w przypadku PHEV), do 2025 r. obowiązek rozmieszczenie maksymalnie co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T stref ładowania (każda o łącznej mocy co najmniej 400 kW, a do 2027 r. co najmniej 600 kW) na każdym kierunku podróży czy konieczność wyposażania ładowarek w możliwość płatności ad-hoc to tylko niektóre z bardzo ambitnych wymogów przewidzianych przez AFIR. Poza tym rozporządzenie wyznacza cele w obszarze infrastruktury dla elektrycznych pojazdów ciężkich. Do końca 2027 r. – a więc już za ok. cztery lata – wzdłuż połowy sieci bazowej TEN-T będą musiały funkcjonować przeznaczone dla eHDV strefy ładowania o mocy co najmniej 2800 kW każda. Dla przypomnienia - obecnie w Polsce nie funkcjonuje ani jedna stacja dedykowana zeroemisyjnym ciężarówkom - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

PSPA podkreśla, że obecne tempo rozwoju rynku infrastruktury ładowania w Polsce nie pozwoli na wypełnienie celów rozporządzenia. Przyrost sieci ogólnodostępnych ładowarek (o 197% w latach 2019-2023) jest ponad 4-krotnie mniejszy niż wzrost liczby samochodów z napędem elektrycznym (o 882% w latach 2019-2023). Mimo starań operatorów tempo rozbudowy stacji jest wciąż opóźniane przez liczne bariery systemowe, w tym bardzo długi czas budowy przyłączy, niekorzystne warunki przyłączeniowe, przenoszenie na operatorów kosztów budowy stacji transformatorowych i budowy długich przyłączy energetycznych do sieci średniego napięcia, czy też brak przygotowania infrastruktury energetycznej przy autostradach i drogach szybkiego ruchu pod kątem odpowiedniej mocy.

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony