Prawo

10 miesięcy temu  07.02.2019, ~ Administrator   

Strona 3 z 3

Przed powierzeniem cudzoziemcowi pracy pracodawca ma obowiązek podpisać z nim umowę w języku polskim. Ponadto powinien przekazać w formie pisemnej jeden egzemplarz zezwolenia na pracę. Na pracodawcy spoczywają również obowiązki informacyjne – w terminie 7 dni od zawarcia umowy z pracownikiem pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, m.in. o tym, że: cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę; przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące; zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Co grozi za niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę?

Niedopełnienie obowiązków wymienionych w ustawie może wiązać się z surowymi konsekwencjami. Powierzanie pracy cudzoziemcowi bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Natomiast powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jest nielegalne i podlega karze grzywny na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Karę pozbawienia wolności do lat 3 przewidziano m.in. za przestępstwo polegające na powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP w warunkach szczególnego wykorzystania.

Jak pokazuje praktyka na rynku pracy, pracodawcy z branży motoryzacyjnej, w tym w szczególności serwisy, bardzo często decydują się na zatrudnienie cudzoziemców, nie tylko ze względu na korzyści finansowe czy ekonomiczne, ale przede wszystkim z uwagi na brak rodzimej siły roboczej. Większym problemem, zwłaszcza w dużych miastach, jest nie tylko podjęcie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemca, ale znalezienie kandydata – do tego wykwalifikowanego. Nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać do inwestycji w pracowników będących obcokrajowcami. Pracodawca może samodzielnie dopełnić wszystkich formalności związanych z jego zatrudnieniem lub skorzystać z pomocy podmiotów trzecich. Przy korzystaniu z takich usług, zwłaszcza firm wykorzystujących outsourcing pracowniczy, należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przez nie przepisów kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, bowiem nieprawidłowości w tym zakresie mogą finalnie obciążać przedsiębiorców.

mec. Maciej Krotoski
partner zarządzający M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.
Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego
redaktor naczelny www.moto-prawo.pl

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 1
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony