ReklamaB1 ŚO - nexentire 05.04-31.12 Piotr

Prawo

29 dni temu  20.03.2024, ~ Michał Żak   Czas czytania 4 minuty

Strona 1 z 3

System RO e-Transport służy do monitorowania przewozu towarów o podwyższonym ryzyku podatkowym na terenie Rumunii. Przepisy, które weszły w życie w styczniu 2024 r. poszerzyły zakres działania systemu, umożliwiając kontrolę wszystkich rodzajów towarów transportowanych przez teren kraju w ramach przewozów międzynarodowych.

Zmiany znalazły się w rozporządzeniu OUG 115/2023, za pośrednictwem którego rumuński ustawodawca wprowadził szereg zmian dotyczących systemu RO e-Transport. Nowe przepisy będą miały duży wpływ na drogowy przewóz towarów w tym kraju.

Monitoring na nowo

Kluczową zmianą jest objęcie kontrolą w ramach systemu RO e-Transport wszystkich towarów transportowanych przez teren Rumunii w ramach przewozów międzynarodowych. Jej wdrożenie nakłada na organizatorów transportu nowe obowiązki związane z koniecznością zgłaszania danych dotyczących ładunków. Spoczywają one na: odbiorcy wpisanym w zgłoszeniu celnym przywozowym lub nadawcy wpisanym w zgłoszeniu celnym wywozowym w przypadku towarów podlegających operacjom przywozu/wywozu; beneficjencie w Rumunii, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; dostawcy w Rumunii, w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów; prowadzącym skład celny, w przypadku towarów podlegających wewnątrzwspólnotowym transakcjom tranzytowym, zarówno w odniesieniu do towarów rozładowanych na terytorium Rumunii w celu składowania lub utworzenia nowej przesyłki z jednej lub większej liczby przesyłek towarów, jak i w odniesieniu do towarów załadowanych po składowaniu lub po utworzeniu nowej przesyłki na terytorium kraju z jednej lub większej liczby przesyłek.

Jakie dane trzeba zgłosić?

W systemie zgłasza się dane dotyczące nadawcy i beneficjenta, nazwy, cech, ilości i wartości przewożonych towarów, miejsc ich załadunku i rozładunku oraz szczegółów dotyczących użytych środków transportu.

- Na podstawie tych informacji system RO e-Transport wygeneruje unikalny kod dla przewożonych towarów, zwany kodem UIT, który musi być zostać udostępniony kierowcy - tłumaczy Lucica Kucharec, aplikantka radcowska w TC Kancelarii Prawnej.

Jakie przewozy będą kontrolowane?

Zmiany poszerzają zakres towarów podlegających kontroli, jednak nie wszystkie przewozy będą monitorowane przez system RO e-Transport. Dotyczy on wyłącznie pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie co najmniej 2,5 tony, przewożących towary o łącznej masie brutto przekraczającej 500 kg lub o łącznej wartości co najmniej 10 tys. RON.

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony