Warto wiedzieć

Prawo

Budowa warsztatu od A do Z

ponad rok temu  21.08.2019, ~ Administrator   

Strona 1 z 3

Prowadzący warsztat samochodowy w zależności od skali działalności (np. warsztat, serwis blacharsko-lakierniczy), podlega pod różne obowiązki środowiskowe, których lekceważenie naraża na poważne konsekwencje finansowe i prawne. Chcąc prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy przeanalizować zgodność prowadzenia działalności z poniższymi obszarami.

Poniżej porady przygotowane przez ekspertów Bio Service

W serwisach samochodowych instalacjami, które powodują emisję gazów i pyłów do powietrza są m.in.: lakiernie, blacharnie, stanowiska spawalnicze, kotły do ogrzewania pomieszczeń czy prace silników samochodowych. Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorcy płacą za emisję gazów emitowanych między innymi z użytkowania kotłowni, agregatów prądotwórczych, samochodów służbowych i procesów technologicznych (takich jak spawanie, lakierowanie). Do 31 marca każdego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, we własnym zakresie musimy przedłożyć do Marszałka Województwa, w którym firma się znajduje, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska oraz wyliczyć należną z tego tytułu opłatę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Pamiętajmy o tym, że zwolnienie z opłaty nie zwalnia z obowiązku przekazania Marszałkowi sprawozdania.

Nie można także zapomnieć o bardzo często pomijanym raporcie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport ten składamy do 28 lutego każdego roku następującego po roku, za który raport jest sporządzany. Przed sporządzeniem raportu musimy założyć konto w internetowym systemie krajowej bazy: www.krajowabaza.kobize.pl.

Gospodarka odpadami

Po drugie wytwarzanie odpadów, które ma miejsce w każdym serwisie, obliguje nas do prawidłowego ich przekazywania poprzez karty przekazania odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne na odbiór odpadów danego rodzaju – sprawdzajmy czy dana firma na pewno może odbierać od nas dane odpady (poprośmy o decyzję na gospodarowanie odpadami).

Prowadząc serwis jesteśmy też zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym przez Ministra Środowiska. Musimy także do 15 marca każdego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie złożyć zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów. Podstawą do złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów jest prawidłowo i systematycznie prowadzona ich ilościowa i jakościowa ewidencja. Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 28

 • 2
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 5
  POINFORMOWANY
 • 3
  OBOJĘTNY
 • 3
  SMUTNY
 • 5
  WKURZONY
 • 9
  BRAK SŁÓW

Komentarze (4)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
 • ~ zax 4 ponad rok temuocena: 100%  Chciałem tylko zapytać czy autor wie ile to jest 5 tys. ton odpadów i ile to jest 0,5 Mg?
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
 • ~ J5 3 ponad rok temuocena: 100%  Oczywiście , nie ma to nic wspólnego z ekologią a tylko z tworzeniem nowych stanowisk urzędniczych dla SWOICH. Tylko niestety nasi rządzący tak sobie poczynają bo wiedzą doskonale że nie napotkają na jakikolwiek opór środowiska bo jesteśmy niezorganizowani, a pojedyncze protesty nic nie znaczą. Będą więc nam wciskać kolejne obowiązki i oczywiście koszty z tym związane.
  oceń komentarz komentarz zgłoszony do moderacji
 • ~ Też Normalny 2 ponad rok temuocena: 100%  Racja, Ekologia to - "Dla właściciela serwisu jest to przede wszystkim składanie sprawozdań, ubieganie się o decyzje administracyjne (pozwolenia) i prowadzenie ewidencji odpadów" i Najważniejsze - Papierologia, Płacenie, jeszcze raz Płacenie i Płaszczenie się przed urzędasami, to się nazywa "Wypłukiwanie pieniędzy z powietrza - "Ta cała papierologia nie powoduje jakiegokolwiek polepszenia stanu ekologi,a wręcz przeciwnie, natomiast generuje ciepłe posadki dla milionowej armii urzędników i powoduje ogromne wpływy pieniędzy do budżetu na utrzymanie tej całej armii urzędników, w celu gnębienia tych którzy ich utrzymują
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
 • ~ Wkurzony 1 ponad rok temuocena: 100%  Prowadząc warsztat narażeni jesteśmy na poważne konsekwencje finansowe,i właśnie o te konsekwencje finansowe chodzi, jak dochody będą niskie to zwiększymy papierologię, bardziej skomplikujemy przepisy, podwyższymy kary, tak aż kasa będzie się zgadzać. Nie chodzi o żadną ekologię,bo od papierologii nie będzie lepiej, tylko o satysfakcje urzędników, a przede wszystkim kasa i jeszcze raz kasa
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
do góry strony